top of page

Újabb TSM KISOKOS - NIT.hu

MI A NEMZETI TENGELYSÚLYMÉRŐ RENDSZER (TSM)?


A TSM rendszer egy olyan összetett mérési hálózat, amely képes a járművek tengelyterhelését megállítás nélkül, menet közben lemérni és meghatározni azok össztömegét, lehetővé téve a jogszabályellenesen túlterhelt tehergépjárművek forgalomból való kiszűrését és bírságolását.


A szabálysértő módon túlterhelt tehergépjárművek azonosítása korábban szúrópróbaszerűen, a forgalomból való kitereléssel és helyszíni méréssel történt. A TSM rendszer ezzel szemben a 89 mérőhely 107 mérőállomásán telepített, útburkolatba süllyesztett érzékelők segítségével, mozgás közben határozza meg a mérőállomáson áthaladó járművek tengelyterhelését és össztömegét. Az új módszernek köszönhetően az ellenőrzési lefedettség a korábbi 2 százalékról 50 százalék fölé nő. A TSM működésével várhatóan csökken a tehergépjárművek részvételével bekövetkező balesetek kockázata és kimenetelének súlyossága, lassul az utak állapotromlása és jelentősen javul a szabályokat betartó fuvarozók versenyhelyzete.
MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TSM RENDSZER BEVEZETÉSÉRE?


A tehergépjárművek terhelésének hatékonyabb ellenőrzését elsősorban három szempont indokolja:


1. A közlekedés biztonságának javítása

A túlterhelt járművek fokozott baleseti kockázatot hordoznak, többek között a megnövekedett fékút, a rosszabb irányíthatóság miatt.


Ezek a járművek nagyobb valószínűséggel okoznak balesetet, és a balesetek is sokkal nagyobb arányban járhatnak súlyos személyi sérüléssel vagy végződhetnek halálesettel. A túlterhelten közlekedő tehergépjárművek visszaszorításával ezeknek a baleseteknek jó része elkerülhető, vagy enyhébb kimenetelű lehet.


2. Az úthálózat állapotának védelme

A túlterhelt járművek jelentősen felgyorsítják a közutak amortizációját.


Egy szabályosan közlekedő 40 tonnás járműszerelvény által okozott útrongálás több ezer személygépkocsi okozta burkolatállapot-romlás mértékével egyenlő, egy túlterhelt jármű ennek többszörösét okozza. A túlterhelt jármű- vek okozta útburkolati kár mértéke több tízmilliárd forint évente. A hagyomá- nyos módszerekkel (szúrópróbaszerű kiterelés utáni mobileszközös mérésekkel) e káros gyakorlat nem szorítható vissza az elvárható hatékonysággal.


3. A fuvarozói versenyegyenlőség előmozdítása

A túlterhelten közlekedő járművekkel nagyobb haszon érhető el, ez rontja a jogkövető magatartású vállalkozók piaci helyzetét.


A TSM rendszer elősegíti az egyenlő feltételek megteremtését és kiszűri a szabályokat áthágó vállalkozókat: a versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a versenyelőny megszűnik a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.HOGYAN MŰKÖDIK?


A TSM rendszer az útdíjellenőrzési rendszer (UD rendszer) meglévő elemeire épül. Az UD rendszer ellenőrző eszközei mellett a mérőállomásokon az útburkolatba olyan érzékelők (WIM szenzorok – Weigh In Motion) telepítése történt meg, amelyek képesek a járművek tengelyterhelését mozgás közben meghatározni. A rendszer a mérések alapján állapítja meg a jármű össztömegét.


Ezen felül működik egy központi hatósági ellenőrző rendszer, mely az UD rendszerből megkapja a mérőpontokon felvett adatokat. Ez a központi informatikai rendszer az áthaladást követően a rendszám és a mérési eredmények, valamint a különböző szakrendszerekből származó adatok (mennyi a tehergépkocsi megengedett össztömege, tengelyterhelése, mentességi körbe tartozik-e, van-e közútkezelői hozzájárulása) összevetése alapján meg- állapítja, hogy az adott jármű össztömege és tengelyterhelése megfelelt-e a jogszabályoknak. A központi hatósági ellenőrző rendszert a helyszíni ellenőrzést végző munkatársak informatikai eszközök segítségével érik el. Ha a rendszer a felvett adatok alapján jogszabálysértő túlterheltséget jelez, a bírságolás folyamata kétféleképpen is történhet:A rendszer nagy előnye még, hogy a szabályos terheléssel közlekedő tehergépjárműveknek ezután nem kell megszakítaniuk fuvarfeladatukat, mivel azokat nem fogják súlymérés céljából ellenőrzésre kiterelni.


A TSM előszűrő funkcionalitással 2017. március 31. óta működik. Így már nem találomra, hanem mért adatok alapján választják ki a közúti ellenőrök a forgalomból a túlterhelt tehergépjárműveket.


2017. szeptember 19-én elindult a rendszer objektív felelősség elve alapján működő ága, amely a bírságolást a jármű megállítása nélkül is lehetővé teszi. A TSM automatikusan mér, azonban 2018. május 31-ig még nem bírsághatározatot, hanem figyelmeztetést küld az üzembentartóknak.MÉRÉSI PONTOSSÁG


A WIM-szenzorok mérési pontosságát a mérésügyi hatóság határozza meg.


Az egyes mérőhelyek fizikai adottságai miatt a mérési pontosság minimális eltérést mutathat, a bírságolás alapjául ezért minden esetben ezzel az eltéréssel helyesbített értékek szolgálnak. A rendszer a mérési eredményt korrigálja a pontossági értékkel, és a korrigált érték alapján vizsgálja az áthaladás szabályosságát. Ez szavatolja, hogy semmiképpen ne kaphasson bírságot olyan jármű, amely nem lépi át a megengedett súlyhatárt.


Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bírságolást von maga után minden olyan cselekmény, amely a mérés eredményének befolyásolására irányul. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerint a „Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők”. Minden olyan esetet, amikor a rendszer túlterhelt járművet vagy mérésbefolyásolási szándékot észlel, a rendszert üzemeltető munkatársak ellenőrzik a kameraképet és a beérkezett adatokat, ami alapján megállapítható, hogy a jármű vezetője a mérés eredményét megpróbálta-e befolyásolni.BÍRSÁGOLÁS


A rendszer bevezetése nem keletkeztet újabb fizetési kötelezettséget az érintett vállalkozások számára, ugyanakkor hathatósan elősegíti a korábban is elvárt jogszabályi követelmények érvényesülését.


A TSM rendszer célja nem a bírságokból származó költségvetési bevételek növelése, hanem a jogkövető magatartás előmozdítása. Ezzel összhangban a rendszer elindulása nem hoz lényegi változást a bírságtételek tekintetében.


A bírságtételek pontos mértékéről, a megállítás nélküli, objektív eljárásra vonatkozóan a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. Rendelet 4. számú mellékletéből, megállításos közúti ellenőrzésre vonatkozóan a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 8. számú mellékletéből, vagy a www.tengelysulymeres.hu oldalról tájékozódhat!


FONTOS: A rendszer alkalmas a motorkerékpárok, személyautók, utánfutók, trélerek és lakókocsik megmérésére is, azonban a jogszabályi környezetnek megfelelően e járművek üzembentartóinak nem küld bírsághatározatot. E körülmény természetesen nem mentesíti a felsorolt járművek tulajdonosait a járművek terhelésével kapcsolatos jogszabályi előírások betartása alól.A TSM RENDSZER ELŐNYÖS HATÁSAI


• Csökken a túlterhelt tehergépjárművek által okozott, sokszor ember- életet is követelő, súlyos és tragikus balesetek bekövetkezésének kockázata.


• Éves szinten több milliárd forint értékű útburkolati kár előzhető meg.


• A versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a visszaélések nem biztosítanak versenyelőnyt a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.


• Csökken a közúton a tengelyterhelés- és össztömegmérés átfutási ideje, és a szabályosan közlekedő tehergépjárműveknek nem kell a kitereléssel történő helyszíni mérés alá vetniük magukat.


• Az objektív felelősség bevezetésével a közigazgatási eljárási ügyek hatékonyabb lebonyolításával csökken az átfutási idő.


• A jelenlegi 2%-ról várhatóan 50% felettire nő az ellenőrzési lefedettség a tengelysúlymérés tekintetében.


• Rövidtávon nő, hosszútávon (a megemelkedő ellenőrzési lefedettség és így a jogkövető magatartás általánossá válása miatt) csökken a bírságok száma.


• Közép-, illetve hosszútávon lényegesen csökken a túlterhelt teher- gépjármű-forgalom.


• Érvényesül a társadalmi igazságosság elve, azaz az útrongáló fizet, nem kollektíven az adófizetők.
[Forrás: nit.hu]Népszerű Bejegyzések
Ezen a nyelven még nincsenek bejegyzések közzétéve
Kövess minket!
Előző bejegyzések
Archív bejegyzések
Kövessen minket
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page