Újabb TSM KISOKOS - NIT.hu

MI A NEMZETI TENGELYSÚLYMÉRŐ RENDSZER (TSM)?

 

A TSM rendszer egy olyan összetett mérési hálózat, amely képes a járművek tengelyterhelését megállítás nélkül, menet közben lemérni és meghatározni azok össztömegét, lehetővé téve a jogszabályellenesen túlterhelt tehergépjárművek forgalomból való kiszűrését és bírságolását.

 

A szabálysértő módon túlterhelt tehergépjárművek azonosítása korábban szúrópróbaszerűen, a forgalomból való kitereléssel és helyszíni méréssel történt. A TSM rendszer ezzel szemben a 89 mérőhely 107 mérőállomásán telepített, útburkolatba süllyesztett érzékelők segítségével, mozgás közben határozza meg a mérőállomáson áthaladó járművek tengelyterhelését és össztömegét. Az új módszernek köszönhetően az ellenőrzési lefedettség a korábbi 2 százalékról 50 százalék fölé nő. A TSM működésével várhatóan csökken a tehergépjárművek részvételével bekövetkező balesetek kockázata és kimenetelének súlyossága, lassul az utak állapotromlása és jelentősen javul a szabályokat betartó fuvarozók versenyhelyzete.

 

 

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TSM RENDSZER BEVEZETÉSÉRE?

 

A tehergépjárművek terhelésének hatékonyabb ellenőrzését elsősorban három szempont indokolja:

 

1. A közlekedés biztonságának javítása

A túlterhelt járművek fokozott baleseti kockázatot hordoznak, többek között a megnövekedett fékút, a rosszabb irányíthatóság miatt.

 

Ezek a járművek nagyobb valószínűséggel okoznak balesetet, és a balesetek is sokkal nagyobb arányban járhatnak súlyos személyi sérüléssel vagy végződhetnek halálesettel. A túlterhelten közlekedő tehergépjárművek visszaszorításával ezeknek a baleseteknek jó része elkerülhető, vagy enyhébb kimenetelű lehet.

 

2. Az úthálózat állapotának védelme

A túlterhelt járművek jelentősen felgyorsítják a közutak amortizációját.

 

Egy szabályosan közlekedő 40 tonnás járműszerelvény által okozott útrongálás több ezer személygépkocsi okozta burkolatállapot-romlás mértékével egyenlő, egy túlterhelt jármű ennek többszörösét okozza. A túlterhelt jármű- vek okozta útburkolati kár mértéke több tízmilliárd forint évente. A hagyomá- nyos módszerekkel (szúrópróbaszerű kiterelés utáni mobileszközös mérésekkel) e káros gyakorlat nem szorítható vissza az elvárható hatékonysággal.

 

3. A fuvarozói versenyegyenlőség előmozdítása

A túlterhelten közlekedő járművekkel nagyobb haszon érhető el, ez rontja a jogkövető magatartású vállalkozók piaci helyzetét.

 

A TSM rendszer elősegíti az egyenlő feltételek megteremtését és kiszűri a szabályokat áthágó vállalkozókat: a versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a versenyelőny megszűnik a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.

 

 

HOGYAN MŰKÖDIK?

 

A TSM rendszer az útdíjellenőrzési rendszer (UD rendszer) meglévő elemeire épül. Az UD rendszer ellenőrző eszközei mellett a mérőállomásokon az útburkolatba olyan érzékelők (WIM szenzorok – Weigh In Motion) telepítése történt meg, amelyek képesek a járművek tengelyterhelését mozgás közben meghatározni. A rendszer a mérések alapján állapítja meg a jármű össztömegét.

 

Ezen felül működik egy központi hatósági ellenőrző rendszer, mely az UD rendszerből megkapja a mérőpontokon felvett adatokat. Ez a központi informatikai rendszer az áthaladást követően a rendszám és a mérési eredmények, valamint a különböző szakrendszerekből származó adatok (mennyi a tehergépkocsi megengedett össztömege, tengelyterhelése, mentességi körbe tartozik-e, van-e közútkezelői hozzájárulása) összevetése alapján meg- állapítja, hogy az adott jármű össztömege és tengelyterhelése megfelelt-e a jogszabályoknak. A központi hatósági ellenőrző rendszert a helyszíni ellenőrzést végző munkatársak informatikai eszközök segítségével érik el. Ha a rendszer a felvett adatok alapján jogszabálysértő túlterheltséget jelez, a bírságolás folyamata kétféleképpen is történhet:

 

 

A rendszer nagy előnye még, hogy a szabályos terheléssel közlekedő tehergépjárműveknek ezután nem kell megszakítaniuk fuvarfeladatukat, mivel azokat nem fogják súlymérés céljából ellenőrzésre kiterelni.

 

A TSM előszűrő funkcionalitással 2017. március 31. óta működik. Így már nem találomra, hanem mért adatok alapján választják ki a közúti ellenőrök a forgalomból a túlterhelt tehergépjárműveket.

 

2017. szeptember 19-én elindult a rendszer objektív felelősség elve alapján működő ága, amely a bírságolást a jármű megállítása nélkül is lehetővé teszi. A TSM automatikusan mér, azonban 2018. május 31-ig még nem bírsághatározatot, hanem figyelmeztetést küld az üzembentartóknak.

 

 

MÉRÉSI PONTOSSÁG

 

A WIM-szenzorok mérési pontosságát a mérésügyi hatóság határozza meg.

 

Az egyes mérőhelyek fizikai adottságai miatt a mérési pontosság minimális eltérést mutathat, a bírságolás alapjául ezért minden esetben ezzel az eltéréssel helyesbített értékek szolgálnak. A rendszer a mérési eredményt korrigálja a pontossági értékkel, és a korrigált érték alapján vizsgálja az áthaladás szabályosságát. Ez szavatolja, hogy semmiképpen ne kaphasson bírságot olyan jármű, amely nem lépi át a megengedett súlyhatárt.

 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bírságolást von maga után minden olyan cselekmény, amely a mérés eredményének befolyásolására irányul. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerint a „Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők”. Minden olyan esetet, amikor a rendszer túlterhelt járművet vagy mérésbefolyásolási szándékot észlel, a rendszert üzemeltető munkatársak ellenőrzik a kameraképet és a beérkezett adatokat, ami alapján megállapítható, hogy a jármű vezetője a mérés eredményét megpróbálta-e befolyásolni.

 

 

BÍRSÁGOLÁS

 

A rendszer bevezetése nem keletkeztet újabb fizetési kötelezettséget az érintett vállalkozások számára, ugyanakkor hathatósan elősegíti a korábban is elvárt jogszabályi követelmények érvényesülését.

 

A TSM rendszer célja nem a bírságokból származó költségvetési bevételek növelése, hanem a jogkövető magatartás előmozdítása. Ezzel összhangban a rendszer elindulása nem hoz lényegi változást a bírságtételek tekintetében.

 

A bírságtételek pontos mértékéről, a megállítás nélküli, objektív eljárásra vonatkozóan a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. Rendelet 4. számú mellékletéből, megállításos közúti ellenőrzésre vonatkozóan a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 8. számú mellékletéből, vagy a www.tengelysulymeres.hu oldalról tájékozódhat!

 

FONTOS: A rendszer alkalmas a motorkerékpárok, személyautók, utánfutók, trélerek és lakókocsik megmérésére is, azonban a jogszabályi környezetnek megfelelően e járművek üzembentartóinak nem küld bírsághatározatot. E körülmény természetesen nem mentesíti a felsorolt járművek tulajdonosait a járművek terhelésével kapcsolatos jogszabályi előírások betartása alól.

 

 

A TSM RENDSZER ELŐNYÖS HATÁSAI

 

• Csökken a túlterhelt tehergépjárművek által okozott, sokszor ember- életet is követelő, súlyos és tragikus balesetek bekövetkezésének kockázata.

 

• Éves szinten több milliárd forint értékű útburkolati kár előzhető meg.

 

• A versenyhelyzet kiegyenlítődik a fuvarozók között, a visszaélések nem biztosítanak versenyelőnyt a jogszabályt sértő módon közlekedők számára.

 

• Csökken a közúton a tengelyterhelés- és össztömegmérés átfutási ideje, és a szabályosan közlekedő tehergépjárműveknek nem kell a kitereléssel történő helyszíni mérés alá vetniük magukat.

 

• Az objektív felelősség bevezetésével a közigazgatási eljárási ügyek hatékonyabb lebonyolításával csökken az átfutási idő.

 

• A jelenlegi 2%-ról várhatóan 50% felettire nő az ellenőrzési lefedettség a tengelysúlymérés tekintetében.

 

• Rövidtávon nő, hosszútávon (a megemelkedő ellenőrzési lefedettség és így a jogkövető magatartás általánossá válása miatt) csökken a bírságok száma.

 

• Közép-, illetve hosszútávon lényegesen csökken a túlterhelt teher- gépjármű-forgalom.

 

• Érvényesül a társadalmi igazságosság elve, azaz az útrongáló fizet, nem kollektíven az adófizetők.

 

 

 

[Forrás: nit.hu]

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Népszerű Bejegyzések

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Előző bejegyzések
Please reload

Archív bejegyzések
Please reload

Kövessen minket
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square