top of page

Automata Beléptető- és Bányakiszolgáló Rendszerek

Az Automata Bányabeléptető Rendszer főbb feladatai

 • A Kőbányába érkező külső Vevők sorrend szerinti pontos és gyors kiszolgálása

 • A Vevők és Fuvarok adminisztrációja

 • A Kőbánya kiadásai feladatainak támogatása, biztonságos anyag- és logisztikai áramlások, áruvédelem

 • A Belső Beszállítás ellenőrzése és menedzselése, elszámoltatása

 • Integrált és valós idejű adatszolgáltatás AX rendszerbe és vezetőknek

 • Automatizált dokumentációs, beléptetési feladatok és rakodási folyamatok* ellátása

 • Fokozott Munka- és Balesetvédelem, Áru- és Vagyonvédelem

 

Semi-Automatic-Weighbridge.jpg

A Bányakiszolgáló Rendszer célja, hogy a jelentősen megemelt munka- és vagyonvédelmi szint mellett felgyorsítsa és költséghatékonnyá tegye a belső és külső fuvarfeladatok elvégzését, és valósidejű elszámolást és kimutatást tegyen lehetővé a gyors menedzsment döntésekhez, a hatósági megfelelőség fokozott biztosítása mellett.

3590EGTBOX8.jpg

 A rendszer funkciói

1. Külső vevők kiszolgálása

A számítógépes rendszerben (VIR Vállalatirányítási Rendszer) rendszerben rögzített szerződések alapadatai (árak, mennyiségek, vevők, stb.) fuvarfeladatokat meghatároznak meg.

Fuvarfeladat: a megrendelt anyagot kiadni és elszállítani Vevőnek

A fuvarfeladatok „külsős” lebonyolítását, azaz a szállítást a Megbízó, vagy a Vevő alvállalkozói végzik, teherautókkal.

Az alvállalkozók részére kialakításra kerül egy online Webfelület, ahol a fuvar az alvállalkozói szerződés alapján megbízást (engedélyt és feladatot) kapott.

A fuvarfeladat beadásakor a sofőr SMS-kódot kap a belépéshez*

2. Belső beszállítás

3. Üzemanyag beszállítás

4. Szolgáltatói (szerviz, rezsianyag, stb.) beléptetés

*opció

A rendszer 3 fő egységből áll:

 1. Szolgáltatói regisztrációs felület

Erre a webes felületre a VIR Vállalati Rendszer által megadott adatbázisok szerint kerülnek fel a Vevők, a hozzájuk rendelhető Anyagok, Keretmennyiségek (Projektek), adott egységárak, illetve a Regisztrációban résztvevő Fuvarozó cégek. Beállítható, hogy mely fuvarozónak milyen fuvareszközei vannak (ezt nekik kell a saját felületükön adminisztrálni), a teherautó és pótkocsi rendszámokkal. Minden Fuvarozónak saját elérési felülete van, jelszóval védve (Felhasználói Fiók).

Naponta (vagy előre) a Fuvarozó cég a bejelentkezést követően megadja, hogy a tárgynapo(ko)n mely fuvareszközöket delegál az adott bányába. A teherautóhoz (TGK Rendszámhoz) Sofőrt rendel telefonszámmal, illetve egy teherautóhoz több napi fuvarfeladatot is rögzíthet. A kijelöléskor megadja, kinek megy a fuvar (VEVŐ) akinek a szállítólevél majd kiállításra kerül. A fuvarfeladatokat a Fuvarozó SORRENDBEN jelöli ki.

Az ellenőrzéseket követően, minden Sofőrnek egy SMS-kód kerül kiküldésre, amely fogja azonosítani a fuvarfeladatot a bányából történő kilépésig.

Kép1.png
Kép2.png
agilik-6.png
1200px-Modern_British_LED_Traffic_Light.
isosync 2.jfif
irodai szoftver.jfif

2. Beléptető és adatkezelő-rendszer

 1. Külső Vevők beléptetése

 2. Belső szállítás kezelése

 3. Üzemanyag szállítás kezelése

 4. Egyéb belépések (szolgáltatók) kezelése

Külső Vevők beléptetése

A kiadott fuvarfeladatokat kezeli, és a teherautó forgalmat vezérli a beléptetéstől a kiléptetésig.

A bányához érkezéskor a teherautók a Beérkezés pontra érkezve (H1) érzékelésre kerülnek a H1 hurkon, majd megállításra kerülnek egy rendőrlámpával (L1). A T1 ipari terminálon tájékoztatást kapnak a státuszról

 • Várakozás kilépő teherautóra

 • Behajtáshoz SMS kód megadása, majd

 • Tájékoztatás és a belépési feltételek elfogadása

Ha szabad a belépés, ezt követően a rendőrlámpa zöld jelzéssel beengedi a teherautót a hídmérlegre, a belépő sorompó (S1) felnyílik, az össze rendőrlámpa pirosra vált.

A hídmérlegen megálláskor az S1 sorompó záródik. Megtörténik a mérlegelés, a teherautó tárasúly megállapítása, majd ezen adat a rendszerbe kerül. A K1-6 kamerák fotót készítene, amely a belépési rekordhoz tárolásra kerülnek.

Az S3 sorompó felnyitásával a teherautó a bányába beléphet. A teherautó adatai (rendszám, anyag, vevő, tára) átszinkronizálásra kerülnek iSosync felé, a rendszer a teherautót BENT státuszba helyezi, és hozzáadja a bányában tartózkodó járművekhez. Érzékelve a hídmérlegről történő lehajtást, a H3 hurkon áthaladást követően az S3 sorompó záródik.

Prioritásoknak megfelelően a továbblépés feltételei (javaslat)

 • Ha a kilépő ponton (H4 hurok) nincs jármű nem várakozik senki, úgy az újabb jármű beléptetése történhet

 • Ha a H4 kilépő ponton jármű várakozik, úgy eldöntendő – a bányában várakozó járművek számának függvényében – hogy kiléptetés vagy beléptetés következzen

 • Ha a Beléptetésnél várakozik csak jármű, akkor elsődlegesen belépteti a várakozókat.

A bányában történő eligazítást statikus jelzőtáblákkal kell megoldani.

 

A H4 hurok (Kiléptetési) pontra érkezve detektáljuk a teherautót. A fenti státusznak megfelelően, amikor a kiléptetés megkezdődik, az S4 sorompó nyílik, az L2 lámpa zöld szabadjelzést ad. A H3 hurkon áthaladás után az S4 sorompó záródik és az S3 sorompó felnyílik, felengedi a teherautót a hídmérlegre.

 

A T2 terminálon az SMS kód bekérése történik, majd az S3 sorompó záródik. Megtörténik a mérlegelés:

       A teherautó össztömege 39.500 – 40.000 kg értékhatárok között van:

A T2 terminál tájékoztatja a gépkocsivezetőt az össztömegről, adat-egyeztetés történik (megfelelőek-e a korábban felvett járműadatok), lekérésre kerül az EKÁER fuvarszám, majd elkészül a szállítólevél kinyomtatva. Az S1 sorompó felnyílik, és a teherautó kiléphet a bányából. A rögzített adatok az adatbázisba kerülnek (majd felszinkronizálódnak AX felé). A H2 hurok elhagyását követően az S2 sorompó is zárul, és eldöntésre kerül a következő művelet (új Beléptetés vagy új Kiléptetés következik-e).

 

      A teherautó össztömege 39.500 kg alatt van

A járművezetőt informálja a T2 terminál az össztömegről, és jóváhagyást kér a sofőrtől, hogy visszamegy-e rárakodni (kér-e még anyagot), vagy kilép a megadott árutömeggel

 

Ha a Kilépést hagyja jóvá, akkor a fenti EKÁER-Szállítólevél-Kiengédés procedúra indul, viszont ha további anyagot kér, úgy a 40 tonna és az aktuális tömeg közötti érték, mint új rakodási feladat kerül feladásra az iSosync felé.

 

A rendőrlámpák villogó (piros vagy piros-sárga) jelzést adnak minden várakozónak, az S1 és S2 sorompók felnyílnak. A T2 terminál tájékoztatja a sofőrt, hogy hajtson le a hídmérlegről, és forduljon vissza a 2-es kapun a bányába. Dokumentum (szállítólevél, adatrekord) nem képződik. A teherautó visszahajthat a bányába.

                           

       A teherautó össztömege 40.000 kg felett van

A járművezetőt informálja a T2 terminál az össztömegről, és jóváhagyást kér a sofőrtől, hogy

              A többlet anyagot kézzel távolítja el a raktérből (lelapátolja-e), vagy

              Lebillent és új rakodást kér

Ha a Lelapátolást hagyja jóvá, akkor a rendőrlámpák villogó (piros vagy piros-sárga) jelzést adnak minden várakozónak, az S1 és S2 sorompók felnyílnak. A T2 terminál tájékoztatja a sofőrt, hogy hajtson le a hídmérlegről, és forduljon vissza a 2-es kapun a bányába. Dokumentum (szállítólevél, adatrekord) nem képződik. A teherautó visszahajthat a bányába. A lelapátolás helyét jelzőtáblákkal kell kijelölni.

Ha a Lebillentést választja, úgy A rendőrlámpák villogó (piros vagy piros-sárga) jelzést adnak minden várakozónak, az S1 és S2 sorompók felnyílnak. A T2 terminál tájékoztatja a sofőrt, hogy hajtson le a hídmérlegről, és forduljon vissza a 2-es kapun a bányába. Dokumentum (szállítólevél, adatrekord) nem képződik. A teherautó visszahajthat a bányába és új rakodási feladat kerül feladásra az iSosync felé. Az eddig megmért adatok törlésre kerülnek. A processz mint egy teljesen új – Beléptetett – rakodás kerül rögzítésre.

A lebillentés helyét jelzőtáblákkal kell kijelölni.

rds-isosync-and-loadmaster-a100.jpg

3. Bánya belső rakodásvezérlő és ellenőrző rendszer - iSosync

A Beléptető rendszerben felvett adatokat átadjuk az iSosync

adatbázisba. A központi iSosync szerverre átszinkronizált

adatokat maga az iSosync kell az új adat beérkezését követően

automatikusan kiszinkronizálja az összes munkagépre

(RDS Loadmaester Alpha100 mérlegegységre), emberi közreműködés

nélkül.

 

Adatok, mint:

Teherautó rendszáma

Anyagtípus

Nettó rakománysúly = 40.000 kg – teherautó tárasúly

 

A rakodási feladatot ezután a gépkezelő kezeli, leveszi a rendszám szerinti feladatot, látja és berakodja a kiírt céltömeget a megadott anyagtípusból, majd lezárja a rakodást. A rakodás lezárása jelenti a feladathoz kapcsolódó adatok visszaadását az iSosync szerver felé. A szerveren megjelenő – teljesített – adatok nem kerülnek visszaadásra a Beléptető szoftver felé, mivel nincs erre szükség.

 Az iSosync szerveren a bányavezető – illetve távkapcsolatban a vezetőség – elvégezheti a szokásos kimutatások lekérdezését, hatékonysági és feladatvégzési diagrammokat. Amennyiben ezen kimutatások feladása szükséges, az egy független ajánlati tétel, erre várjuk visszajelzésüket.

isosync.jfif

Kérjen testreszabott, bővebb információt!

bottom of page